Osteopathie?

Home   Osteopathie?

Osteopathie is een holistische geneeswijze, dit wil zeggen dat het gehele lichaam behandeld wordt. De osteopaat beperkt zich dus niet tot de (ogenschijnlijke) probleemzone alleen, of de behandeling van de symptomen, maar onderzoekt het gehele dier. Zo worden zones van spanning en bewegingsbeperking gevonden en komt men vaak tot de conclusie dat de oorzaak van het probleem zich verder weg bevindt dan de plaats van het symptoom. Elk lichaam bezit een zelfregulerend vermogen; door blokkades en spanningen op te heffen, kan men het lichaam in staat stellen zichzelf te genezen, omdat er terug evenwicht (homeostase) ontstaat. De rug van het dier is het vertrekpunt voor behandeling.

Wat is een blokkade?


Blokkades zijn wervels die zijn vast komen te zitten, het is een bewegingsbeperking die opgelost kan worden, het is geen slijtage van de wervel. Blokkades zorgen niet alleen voor pijn en bewegingsbeperking, maar vooral voor storing van het zenuwstelsel. Aangezien het zenuwstelsel de sturing vormt voor het gehele lichaam, kan je je inbeelden dat storing hierin voor heel wat ellende kan zorgen.

Wat zijn de gevolgen van een blokkade?


Spierspanning, spieronevenwicht, een verminderde doorbloeding (waardoor er een verhoogde kans op ontstekingen is en het weefsel minder sterk wordt), het slechter functioneren van de organen (door slechtere doorbloeding en verminderde beweeglijkheid), zijn enkele gevolgen van blokkades. Al deze elementen zorgen ervoor dat de weerstand van het dier achteruit gaat (denk aan problemen in het darmstelsel waar zich een groot deel van het immuunsysteem bevindt). Door een blokkade los te maken komt er terug evenwicht in het zenuwstelsel (met name het ortho –en parasympathisch zenuwstelsel) waardoor weefselspanning en doorbloeding zich normaliseert. Structuren worden dan weer gezond.

Hoe ontstaat een rugblokkade?


Een uitschuiver is snel gemaakt, een wild spelletje met soortgenoten, vastgelegen in de stal of een ongeluk bij het vervoeren; bij elk trauma kunnen ruggenwervels blokkeren. Maar bijvoorbeeld ook een slecht passend zadel zal ervoor zorgen dat het paard gaat compenseren en vast komt te zitten. Chronische stress is nog een factor die voor een hoge spierspanning zorgt, waardoor het paard meer vatbaar zal zijn voor blokkades. Problemen met voeding geven storing in de organen wat ook weer blokkades kan teweegbrengen. De oorzaak kan dus op meerdere plaatsen liggen en naarmate de problemen langer aanwezig zijn, zullen steeds meer structuren symptomen gaan vertonen. Feit is dat de blokkade weer los moet komen, want wat nu een bewegingsbeperking is kan later leiden tot artrose en een slechte toestand van het weefsel, met ontstekingen tot gevolg.